Lystruphave Efterskole

Behandling af helbredsoplysninger

Nærvær, læring og nye venner

Besøg os Ledige pladser

Behandling af helbredsoplysninger

Behandling af helbredsoplysninger

Indlæringsmæssige helbredsoplysninger.

Ordblindetest, evt. diagnoser som specifikke indlæringsvanskeligheder, forstyrrelse af Opmærksomhed, ADD el. lignende opbevares i en navngivet hængemappe bag en låst dør. Der er adgang til disse oplysninger for de personer, der har brug for det, for at kunne udføre sit arbejde tilfredsstillende. Oplysningerne videregives kun til 3. part efter specifik aftale med eleven og hjemmet. Oplysninger der ligger til grund for tilskud til skolen bevares som dokumentation i forhold til undervisningsministeriets tilskud til skolen i 5 regnskabsår efter  eleven er stoppet på skolen. Dette iht regnskabsloven.

Vedr. ernæring

Oplysninger fra hjemmet vedr. ernæringsmæssige diæter afgives ved skrfitlig besked til køkkenlederen og med evt. lægemæssig dokumentation. Denne opbevares hos køkkenlederen i aflåst kontor. Oplysningerne registreres i skoleplan under elevoplysninger, så disse kan ses af medarbejdere. Dette skyldes at skolens medarbejdere  ofte medvirker til ansvaret om elevernes ernæring, også selvom de ikke er køkkenansatte. Oplysningerne kan ses af elev og elevens forældre. Oplysninger videregives ikke til 3. part med mindre der i hvert enkelt tilfælde gives tillladelse dertil fra eleven og/eller fra forældre.

Oplysningerne slettes  ved udmeldelse af eleven.

Vedr. Medicin.

Skal en elev indtage medicin dagligt vedvarende eller i en periode, skal der informeres til skolens sundhedsansvarlige medarbejder. Receptpligtig medicin afleveres altid i ubrudt og ubeskadiget originalemballage med original etiket. Desuden en lægefaglig vejledning til, hvordan dette skal gives.

Originalemballage opbevares i låst skab i sikret rum.

Oplysninger om dosering til den enkelte elev beskrives på liste, som opbevares ved doseret medicin. Desuden en liste, hvorpå den medarbejder, der i de enkelte tilfælde udleverer medicinen til eleven kan notere tidspunkt og initialer. På listen figurerer elevens navn, værelsesnummer på skolen og tidspunkter for medicinudlevering.

Alle oplysninger slettes, når eleven udmeldes fra skolen. Oplysninger indtastet i skoleplan dog først når øvrige oplysninger vedr. eleven i skoleplan slettes 1 år efter afsluttet skoleår.

Skriv til os

75 75 63 00

Bliv elev på LE