Lystruphave Efterskole

Evalueringmetode

Nærvær, læring og nye venner

Besøg os Ledige pladser

Evalueringmetode

Selvevaluering 

Bestyrelsen har besluttet at selvevaluere på en del af skolens værdigrundlag hvert år:

 

Plan for selvevaluering:

  • På et medarbejdermøde i februar/marts laves der brainstorm over, hvad medarbejderne forbinder med evalueringens fokus dette år, og hvordan det kan aflæses hos eleverne.
  • På et kontaktgruppemøde med elever i marts laves der brainstorm over fokusområdet
  • Notater fra disse brainstorms sammenlignes, og derfra formuleres nogle spørgsmål af evalueringsudvalget. Spørgsmålene sendes via mail til bestyrelsen, der kan komme med kommentarer.
  • I april laver evalueringsudvalget et fokusinterview med i alt 1 elev fra hver kontaktgruppe spørgsmålene. Eleverne vælges af og blandt kontaktgruppens medlemmer.
  • Evalueringsudvalget laver referat af samtalerne, som godkendes på bestyrelsesmøde i maj, inden det lægges på skolens hjemmeside.
  • Referatet diskuteres på medarbejdermøde i maj. Der tages stilling til, om der på baggrund af selvevalueringen skal laves nye indsatsområder for næste skoleår.

Skriv til os

75 75 63 00

Bliv elev på LE