Lystruphave Efterskole

Selvevaluering 2018-2019

Nærvær, læring og nye venner

Besøg os Ledige pladser

Selvevaluering 2018-2019

Referat af interview af elever til selvevaluering 2019  Lystruphave Efterskole

Eleverne på Lystruphave Efterskole har i april 2109 svaret elektronisk på 10 spørgsmål om skoleåret 2018/2019. Udvalget for selvevaluering har med afsæt i besvarelserne formuleret 7 spørgsmål, som har dannet udgangspunkt for interview d. 24.april 2019 med 11 elever fordelt på 3 grupper. Her er, hvad eleverne svarede:

 1. 85% af de elever, der har besvaret spørgsmålene, synes, at de får hjælp til at udvikle sig fagligt på Lystruphave Efterskole. Hvad tror I, der er grunden til, at de sidste 15% ikke synes de får hjælp?
 • Det er meget individuelt, hvordan man lærer. Der kan være forskel på relationen mellem lærer/elev. Det kan variere meget fra lærer til lærer, og der er forskel på elevens egen indsats.
 • Stille timen er god til fordybelse f.eks., hvis man får ekstra opgaver.
 • Der er nogen, der ikke gider eller ikke har lyst til at få hjælp.
 • I min klasse kan vi altid få hjælp.
 • Eleven skal selv finde motivationen og interessen til at lære noget. Vi skal opsøge hjælpen.
 • Der kan være en negativ kultur mellem eleverne om ikke at ville lave lektier eller lære noget.
 • Lærerne kan ikke altid nå rundt til alle. Det hjælper, når vi nogle gange deler klassen op i to små hold.
 • Nogle gange er undervisningen lidt ensformig.
 • Det kan være svært for lærerne at se, at nogen af eleverne oplever det som snyd med alle de hjælpemidler. Læreren skal hjælpe eleverne med at bryde denne barriere.
 • Tilværelsen på efterskole kan være ensom, selv om vi er omgivet af mange mennesker. På de dage er det svært at lære noget.

 

 1. 89% af eleverne har svaret, at de føler sig trygge i klassen, og 74% af eleverne har lært at sige deres mening på en god måde. Hvorfor tror I så mange svarer positivt her? Hvad skal vi huske at blive ved med på Lystruphave Efterskole?
 • Lærerne og Niels Martin giver os den tryghed, vi har brug for. Vi lærer, at det er VIGTIGT, at vi er os selv.
 • Det hjælper, hvis vi bliver skubbet lidt af læreren, så får vi en ”feel good” følelse ved at turde sige noget.
 • Det er nemt at snakke med læreren, og vi lærer dem at kende privat. Det giver et personligt forhold, og det giver tryghed.
 • Jeg lærer mere her i forhold til folkeskolen, så jeg er mere tryg.
 • Læreren viser, at vi bliver respekteret. Ingen bliver dømt ude. En god kultur i klassen giver tryghed.
 • Jeg er meget stille, men jeg er tryg i klassen.
 • Det giver tryghed, at vi er niveauopdelt i undervisningen.
 • Lærerne er gode til at fortælle os, at det er ok, det vi siger. Vi bliver ikke dømt, fordi vi har en anden mening.
 • Men vi skal tage ansvar, og kun sige det vi mener. Vi skal ikke bare sige noget.
 • Det er godt, at læreren tager eleven væk fra gruppen, når vi skal tage privat. Det giver tryghed.

 

 1. Hvordan kan vi hjælpe de sidste 11%, så de også kan føle sig trygge i klassen?
 • Der skal opbygges en god kultur i klassen.
 • At flytte fra en stor klasse til en mindre klasse giver mindre støj og bedre koncentration.
 • Man skal have sin egen holdning for at kunne sige sin mening. Vi skal have hjælp til at tænke over tingene f.eks. ved ledende spørgsmål.
 • Måske kan vi ikke redde alle.

 

 1. 75% af eleverne svarer, at de har fået større selvværd på Lystruphave Efterskole. 25% svarer, at de er mere eller mindre uenige i, at de har fået større selvværd. Hvad tror I, at vi kan gøre for at få disse 25% til at få større selvværd?
 • Vi får bedre selvværd ved at vide, hvad vi kan.
 • Vi skal tale pænt til hinanden.
 • Vi kan drille hinanden for sjov, men det kan godt ramme hårdt. Vi skal være forsigtige.
 • Når skolen niveauopdeler i undervisningen, er det vigtigt, at eleverne forstår hvorfor, så de ikke føler sig tilsidesat.
 • Lærerne kan hjælpe med at vise hele elevholdet på rette vej, så stemningen bliver rigtig fra starten, og vi får et godt sammenhold.
 • I starten af dette skoleår var stemningen hård, og mange elever ødelagde ting. Nu er det meget bedre.
 • Vi må selv gøre arbejdet for at få et større selvværd. Det kan vi ikke give skolen ansvaret for.
 • Måske kom vi til Lystruphave med et stort selvværd, så er det ikke blevet større, mens vi er her.
 • Nu har vi fået bedre selvværd og mere tro på os selv, og vi tør sige flere ting i timerne efter svære år i folkeskolen.

 

 1. 83% af eleverne svarer, at de har glæde af deres kontaktgruppe. Kan I fortælle om gode oplevelser og fordele ved at have sin kontaktgruppe?
 • Det er dejligt med en gruppe elever, som vi kender godt fra starten.
 • Det er vigtigt, for det er de første, man lærer at kende.
 • Det er hyggeligt at være hjemme på besøg hos kontaktlæreren i starten, det giver et godt forhold.
 • Kontaktgruppen giver sammenhold fra start. Det er dejligt og megahyggeligt, at vi mødes til frokost og igen til aftensmad.
 • Det er hyggeligt med mødet i kontaktgruppen om tirsdagen.
 • I kontaktgrupperne deler vi gode oplevelser med hinanden, det er rart.
 • Der er kontrol af fravær til de ugentlige kontaktgruppemøder.
 • Vi kan drille hinanden i vores gruppe, og vi har det rigtigt sjovt.
 • Der er forskel på grupperne og lærerne.

 

 1. Kun 51% af eleverne svarer, at de lærer om sund livsstil på Lystruphave Efterskole. Altså mener 49%, at de ikke lærer om sund livsstil. Hvad kan det skyldes?
 • Nogle elever tager kun lidt af den fremmede mad, de er mere vant til sovs og kartofler.
 • Jeg er blevet mere vågen og har det bedre med den kost, vi får på Lystruphave Efterskole.
 • Jeg synes ikke, at det er noget, vi specielt lærer om.
 • Maden er ok varieret, men nogle gange halter det lidt.
 • Vi får bedre mad, når der er gæster, og vi får det sammen mad som gæsterne.
 • Vi må ikke spise slik i skoletiden, først efter kl. 16.30 og kun på værelserne.
 • Jeg får vejledning om kost og motion af min kontaktlærer.
 • Jeg vil gerne, hvis der var mere obligatorisk fælles lege/motion.
 • Jeg synes, at det er skolens ansvar, at vi får mere motion. De skal tilbyde noget forskellige.

 

 1. 100% af eleverne svarer, at de tager ansvar og passer på skolen, og 94% svarer, at de tage ansvar for at passe på naturen omkring skolen. Hvordan gør I det?
 • Valgholdet ”Gør en forskel” har sat fokus på at samle affald i en periode.
 • Vi har fået vist videoer om plastik og affald.
 • Vi smider ikke affald
 • Vi samler affald op, når vi ser det i naturen eller omkring skolen.
 • Vi passer på skolen og ødelægger ikke ting.
 • Måske kunne det være en god idé, at vi samler affald om fredagen, når vi alligevel går tur.
 • Vi behandler naturen godt.
 • Der er nogle af eleverne, der bare smider deres affald.

Bestyrelsens kommentar:

Vi oplevede nogle unge mennesker, som turde sige deres mening på en behagelig måde. De viste, at de havde deres egne holdninger, som de gav udtryk for med respekt og hensyn til hinanden og skolen som helhed.  De havde en overraskende evne til at reflektere over deres egne udfordringer. De havde alle fået meget ud af deres år på Lystruphave på forskellig vis, og de havde håb og drømme for deres liv efter skolen.

 

 

 

 

 

Skriv til os

75 75 63 00

Bliv elev på LE