Niels Martin Hougaard Sørensen
Forstander (NM)
tlf. +45 26 81 75 63
forstander@lystruphave.dk
Underviser: Fællestime
Varetager: Skolens ledelse
Bodil Kynde
Pædagogisk leder (KY)
ky@lystruphave.dk
Bodil kan tage en dialog med jer om jeres barn, og hvordan vores tilbud passer til jer. Hun kan også svare på spørgsmål om livet som elev på Lystruphave Efterskole.:
Underviser: Stil på dit liv
Gorm Olesen
Administrativ leder (GO)
go@lystruphave.dk
Underviser: Jagt
Varetager: Skemalægning, IT og markedsføring
Anders Dolmer
Lærer (AD)
ad@lystruphave.dk
Underviser: Matematik, naturfag, life skills og outdoor
Bodil Jespersen
Lærer (BJ)
Tillidsrepræsentant
bj@lystruphave.dk
Underviser: Matematik, naturfag og life skills
Caroline Damsbo
Lærer (CD)
cd@lystruphave.dk
Underviser: Matematik, kulturfag, life skills og outdoor
Carsten Bai
Lærer (CB)
cb@lystruphave.dk
Underviser: Dansk, engelsk og life skills
Varetager: Tillidsrepræsentant
Casper Kobberøe Fink
Lærer (CF)
cf@lystruphave.dk
Underviser: Matematik, kulturfag og Idræt
Emily Brahm
Lærer (EB)
eb@lystruphave.dk
Underviser: Dansk, håndværk & design og profilfaget design
Helle Langager Øxenbjerg
Lærer (HL)
Barsel
hl@lystruphave.dk
Underviser: Dansk
Ida Primdahl Dolmer
Lærer (ID)
id@lystruphave.dk
Underviser: Dansk, tysk og idræt
Kristian Axelsen
Lærer (KA)
ka@lystruphave.dk
Underviser: Naturfag, matematik, fysik-kemi og robotteknologi
Malene S. Jeppesen
Lærer (MJ)
mj@lystruphave.dk
Underviser: Dansk, håndværk & design og profilfaget design
Margit Linden Sandfeld
Lærer (MLS)
mls@lystruphave.dk
Underviser: Engelsk og kulturfag
Maria Hove
Lærer (MH)
mh@lystruphave.dk
Underviser: Dansk og life skills
Marie Sønderskov
Lærer (MS)
Barsel
ms@lystruphave.dk
Underviser: Dansk, Engelsk, life skills og Stil på dit liv
Mette Alstrup
Lærer (MA)
ma@lystruphave.dk
Underviser: Tysk og engelsk
Mette Gjerlev
Lærer (MG)
mg@lystruphave.dk
Underviser: Dansk og engelsk
Mia Lykke Nielsen
Lærer (MN)
mn@lystruphave.dk
Underviser: Dansk
Michael Breinholt Christensen
Lærer (MBC)
mbc@lystruphave.dk
Underviser: Naturfag, matematik, fysik-kemi og outdoor
Thea Marie Bromberg Winther
Lærer (TW)
Barsel
tw@lystruphave.dk
Underviser: Matematik, kulturfag og idræt
Tina Henneberg Hyldborg
Lærer (THY)
thy@lystruphave.dk
Underviser: Naturfag, biologi og idræt
Dorthe Sønderkær
Nattevagt (DS)
Varetager: Tilsyn og rengøring
Steffen Jensen
Nattevagt (SJ)
Varetager: Tilsyn og rengøring
Tina Handberg
Sekretær (TH)
th@lystruphave.dk
Tina har styr på infomøder, elevstøtte, spørgsmål omkring ansøgning og økonomien i forbindelse med et efterskoleophold.:
Ernst Thomsen
Bogholder (ET)
et@lystruphave.dk
Varetager: Bogholderi og økonomi
Rasmus Haugaard-Juncher
Markedsføring (RHJ)
RHJ@lystruphave.dk
Varetager: Markedsføring og kommunikation
Else Andersen
Køkkenleder (EA)
ea@lystruphave.dk
Varetager: Kosthensyn og vejledning
Chalotte Gylden
Køkkenassistent (CG)
cg@lystruphave.dk
Varetager: Elever i køkkenet
Bodil Just
Køkken / rengøring (JU)
ju@lystruphave.dk
Varetager: Rengøring
René Hansen
Pedel (RH)
rh@lystruphave.dk
Varetager: Anlæg, bygningsvedligehold og nybyggeri
Jørgen Møller Poulsen
Pedel (JP)
jp@lystruphave.dk
Varetager: Bygningsvedligehold
Torben Terp
Pedelmedhjælper (TJT)
Varetager: Anlæg

Skriv til os

75 75 63 00

Bliv elev på LE