Dansk

Dansk

På Lystruphave Efterskole har vi ekstra fokus på elever med ordblindhed og andre indlæringsvanskeligeheder.

Vi arbejder videre fra, hvor du er fagligt og frem mod målet som er, at du lærer mest muligt om det danske sprog og kan gå op til  folkeskolens prøver.

Vi tilbyder hjælp til dig, der er gået i stå i skolen – eller aldrig rigtig har fået gang i det. Eller dig, som bare har brug for hjælp til din ordblindhed.

Skriv til os

75 75 63 00

Bliv elev på LE