Kulturfag

Kulturfag

Kulturfag er obligatorisk i 9. klasse og består af: kristendom, samfundsfag og historie. Hvert fag er tildelt én lektion om ugen.

Formålet for kulturfag på Lystruphave Efterskole er at undervise eleverne i at være demokratiske borgere i et demokratisk samfund. Eleverne skal danne sig en forståelse af aktuelle samfundssituationer, samt forstå historiske-paralleller til vores samtid. Desuden skal eleven danne sig kendskab til forskellige religioner og arbejde med etiske dilemmaer og filosofiske tilgange til viden og tro.

Skriv til os

75 75 63 00

Bliv elev på LE