Lystruphave Efterskole

Vedtægter og værdigrundlag

Nærvær, læring og nye venner

Besøg os Ledige pladser

Vedtægter

Skolens nuværende vedtægter er godkendt af skolens repræsentantskab på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 29. august 2023 og offentliggjort på skolens hjemmeside efterfølgende. Ministeriets seneste godkendelse af vedtægter er fra d. 25. april 2002.

Oprindelige vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling 5. april 2001.

Skolen er godkendt som efterskole fra 1. august 2002 jævnfør brev af 25. april 2002 fra Undervisningsministeriet.

Se vores vedtægter.

 

Værdigrundlag

Skolens værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn. Skolen arbejder ud fra den evangeliske lutherske folkekirke og på grundlag af KFUM og KFUK i Danmark og Y’s Men International, Region Danmark.

Dermed ser vi som skole alle mennesker som Guds skabninger og det enkelte menneske som unikt med iboende evner og kompetencer. Vi er således pligtige til altid at søge efter livsnerven i hver enkelt elev.

Formålet er at bibringe eleverne personlig og faglig udvikling, så de udvikler kompetencer til at indgå i tilværelsens mangeartede udfordringer med et højt selvværd og bevidsthed om egne evner. Det indebærer også evnen og viljen til at tage aktiv del i såvel samfundsmæssige som kirkelige fællesskaber. Dette søges bl.a. opnået ved at tilstræbe at alle medarbejdere er personligt indlevet i og arbejder for skolens formål

Skriv til os

75 75 63 00

Bliv elev på LE