Lystruphave Efterskole

Selvevaluering 2017-2018

Nærvær, læring og nye venner

Besøg os Ledige pladser

Selvevaluering 2017-2018

 

Interview af elever tirsdag d. 24. april 2018

Evalueringsudvalget har afholdt interview af i alt 14 elever i 4 grupper. Eleverne repræsenterede hver deres kontaktgruppe.

Kommentar fra bestyrelsen:

 • Under interviewet oplevede vi 14 åbne og snaksalige elever, der var meget villige til ærligt at fortælle om deres oplevelser og erfaringer med at gå på Lystruphave Efterskole. Eleverne var meget rosende over for det arbejde, lærerne gør for at fremme deres faglige udvikling. Alle følte sig set og imødekommet af skolens personale.
 • Alle eleverne gav tydelig udtryk for deres glæde ved opholdet på Lystruphave Efterskole.

Interviewene blev holdt i en positiv og god stemning.

 

Bestyrelsen Lystruphave Efterskole Maj 2018

Her følger elevernes udtalelser.

Det enkelte menneske

Lystruphave har et kristent menneskesyn som værdigrundlag. Det betyder, at hvert menneske er specielt med stor værdi.

Føler du, at du som elev på Lystruphave Efterskole bliver mødt som et værdifuldt (unikt) menneske?

 • Ja, vi er alle unikke. Vi bliver mødt positivt
 • I folkeskolen blev jeg altid sammenlignet med de andre, her bliver jeg set, som den jeg er
 • Vi får kærlighed fra andre
 • Det er et dejligt sted at være
 • Alle udvikler sig her
 • Jeg bliver mødt, som den jeg er
 • Lærerne imødekommer ens behov, og vi får særbehandling, hvis det er, hvad vi har brug for
 • Det er lidt svingende, hvordan jeg bliver mødt
 • Det store fællesskab tager hånd om, hvordan vi har det

 

 

 

 

Hvordan kan du mærke, at du bliver set på Lystruphave Efterskole?

 • Jeg bliver set. Ingen er ligeglade
 • Der bliver lagt mærke til én. Vi skal ikke være som alle de andre, vi skal ikke ligne hinanden
 • Vi har små klasser på skolen med 2 lærere, så der er tid til hver enkel elev
 • Vi kommer til skolen, fordi vi har brug for ekstra hjælp, og det får vi her
 • I folkeskolen fik jeg bare lov til at sidde selv, her bliver jeg set
 • Hvis en elev er trist, spørger læreren altid, hvordan eleven har det
 • Der bliver taget hånd om én og vist særligt hensyn, hvis der er brug for det
 • Vi har et tættere forhold til lærerne, vi kan altid komme til dem med personlige problemer, vi bliver lyttet til, det gjorde vi ikke i folkeskolen
 • Skolen når én meget mere fagligt
 • Undervisningen er niveaudelt, så det passer den enkelte elev
 • Vi har et godt fællesskab også med lærerne

 

Evner og kompetencer

Tror du, skolen har opdaget alle dine evner og kompetencer?

 • Ja, jeg lærer meget nyt
 • Lærerne viser vej og ser nye muligheder
 • Lærerne prøver at få de gode ting frem i os
 • Skolen har fået helt nye sider frem af mig selv
 • Jeg tror ikke, skolen har opdaget alle mine evner. Jeg tror, vi udvikler os hele livet
 • Der bliver taget hensyn til ens faglige niveau
 • Vi bliver mødt fagligt på en helt ny måde, vi ser nye sider af fagene
 • Vi laver mange forskellige ting i fritiden

 

Kender du selv dine evner?

 • Jeg er god til at arbejde med mennesker
 • Jeg er kreativ
 • Jeg er blevet bedre til sport
 • Nu ved jeg, at jeg er god til dansk og engelsk
 • I folkeskolen fik jeg kun lave karakterer, nu får jeg 4, 7 og 10, og jeg kan blive, hvad jeg vil
 • Jeg er god til matematik
 • Jeg tror, at vi med tiden lærer at udnytte alle vores evner
 • Jeg lærte mest 1. år på skolen, 2.år er lidt det samme
 • Vi kan sikket altid finde nye evner frem, måske også når vi bliver ældre

 

Føler du, at du har ”flyttet” dig, mens du har gået på Lystruphave Efterskole?

 • Jeg er blevet meget mere udadvendt, det er nemmere for mig at møde nye mennesker
 • Skolen har ændret mig positivt, det er helt modsat af folkeskolen
 • Vi har flyttet os rigtigt, rigtigt meget fagligt og socialt
 • Det er anderledes i forhold til folkeskolen, her kan vi ikke være ligeglade med vores udvikling
 • I starten var jeg indelukket, nu er jeg mere åben
 • Jeg har flyttet mig ekstrem meget
 • Før havde jeg problemer fagligt og socialt, så kom jeg her sidste skoleår, og jeg bestod 9. klasse og fik mange venner
 • Jeg er blevet meget mere moden, fordi jeg har fået flere venner
 • Jeg har flere venner end i folkeskolen, i fritiden kan vi være meget sammen
 • Vi lærer hinandens grænser at kende, vi modnes
 • Det er nemt at løse konflikter, vi kender hinandens grænser
 • Vi kan ikke være fjender her, vi er sammen hele tiden, og vi vil altid nedtone konflikter
 • Vi udvikler os, når vi deler værelse med andre, vi lærer at respektere og rumme hinanden
 • Jeg er blevet bedre til matematik
 • Jeg havde det svært i folkeskolen, nu er jeg blevet meget bedre til fagene

Livsnerve

Hvad gør dig glad?

 • Livsnerven viser, at vi har lyst til livet
 • Dejligt at være på lejrskole, fællesskabet gør mig glad
 • Dejlig følelse at være omgivet af venner
 • Fællesskabet gør mig glad, vi har venner, som vi kan tale med om stort og småt
 • Mennesker omkring mig gør mig glad. Det er fantastisk at gå på skolen
 • Lejrskolen var en rigtig god tur. Vi fik prøvet mange forskellige nye ting
 • Motion gør mig glad, og mine husdyr gør mig også glad
 • Det er en fed efterskole
 • Pizza fra Bryrup, dejligt at gå ned til byen med vennerne
 • Jeg træner meget. Styrketræning gør mig glad, og jeg prøver at få andre med
 • Vi får sund kost. Det er godt, når vi træner meget
 • Skolens mad er fantastisk
 • Musik gør mig glad. Jeg er glad for at spille guitar. Der er ikke så meget musik på skolen, men det var godt at spille til musical/teaterugen
 • Hyggeligt at hænge ud med de andre

 

Har opholdet på Lystruphave Efterskole givet dig mere håb til fremtiden?

 • Jeg har mere håb. Jeg tror mere på mig selv
 • Her får vi lyst til at lære
 • Om morgenen tager vi ansvar for at møde til undervisning eller rengøring. Skolen gør os modne, og vi lærer at tage ansvar for os selv
 • I folkeskolen var det håbløst, jeg blev bare hevet med, nu har jeg rykket meget fagligt
 • Jeg har meget håb for fremtiden. Nu får jeg bedre karakterer og tror på, at jeg kan få en uddannelse
 • Jeg har fået vist vejen fagligt, så nu har jeg mange muligheder

 

Hvad drømmer du om, at du laver om 5 år?

 • Jeg håber, at jeg arbejder noget med mennesker gamle, udsatte unge eller børn
 • Jeg vil gerne tage en EUX som tømrer, og jeg vil gerne arbejde med ledelse
 • Jeg vil arbejde som landmand
 • Jeg vil gerne være anlægsgartner
 • Jeg vil gerne på gymnasium
 • Jeg vil tage en HF og på pædagog seminarum
 • Jeg vil gerne på HHX og arbejde med salg
 • Jeg vil gerne arbejde med børn som pædagog i børnehave eller være negletekniker
 • Jeg vil gerne læse på universitetet måske science teknologi eller biologi
 • Jeg vil gerne være håndværker

 

Supplerende udtalelser:

 • Det er godt med kontaktgrupperne. Det gør starten på skolen tryg, vi har nogen at sidde sammen med ved spisning
 • Vi har det godt i kontaktgrupperne og i familiegrupperne. Vi bliver tæt knyttet, og i starten er det lidt som ens familie
 • Til kontaktgruppemøderne skal vi sige én positiv ting, der er sket i løbet af ugen. Det er rigtig godt
 • At være i praktik var spændende
 • Hvis der er noget, man virkelig er utilfreds med, bliver der lyttet til én.
 • Maden er rigtig fin. Der er gentagelser, men det kan ikke undgås, når der skal laves mad til så mange
 • Vi får varm mad hver middag eller lun ret til aften
 • Maden er sund – men jeg er træt af salater, der er altid bønner i
 • Vi får meget den samme slags boller
 • Jeg er meget kræsen, så det er tit, jeg ikke kan lide maden
 • Der har kun været 1 gang, hvor jeg ikke kunne lide maden
 • Rigtig god lejrskole. Der var lidt problemer med at vælge pladser i den ene bus
 • Det kan være hårdt at være sammen med så mange mennesker hele tiden, det er svært at få tid til at være alene
 • Godt at komme hjem i weekenden, så slapper man af og får ro i hovedet, og får vasket tøj
 • Jeg vil ønske, at det kunne være frivilligt at være på køkkenholdet
 • Det vil være godt, hvis vi måtte komme med ønsker om fordeling af værelser – måske bare den sidste del af skoleåret
 • Internettet er langsomt på skolen

Skriv til os

75 75 63 00

Bliv elev på LE