For normaltbegavede unge med ordblindhed

Lystruphave Efterskole
– en nærværende skole

Lystruphave Efterskole er skabt til at inspirere og støtte. Vi er en efterskole for normaltbegavede unge med ordblindhed. Vi tilbyder et fællesskab, der er inkluderende og nærværende. Vi har de dygtigste lærere, spændende profilfag og fantastiske rejser og ture

Lystruphave Efterskole er et sted, hvor lysten til at lære, blomstrer i et støttende fællesskab.

 

Værdigrundlag

Skolens værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn. Skolen arbejder ud fra den evangeliske lutherske folkekirke og på grundlag af KFUM og KFUK i Danmark og Y’s Men International, Region Danmark.

Dermed ser vi som skole alle mennesker som Guds skabninger og det enkelte menneske som unikt med iboende evner og kompetencer. Vi har således pligt til altid at søge efter livsnerven i hver enkelt elev.

Formålet er at bibringe eleverne personlig og faglig udvikling, så de udvikler kompetencer til at indgå i tilværelsens mangeartede udfordringer med et højt selvværd og bevidsthed om egne evner. Det indebærer også evnen og viljen til at tage aktiv del i såvel samfundsmæssige som kirkelige fællesskaber. Dette søges blandt andet opnået ved at tilstræbe, at alle medarbejdere arbejder for skolens formål.

Det er meget vigtigt for os, at der er plads til alle elever på Lystruphave Efterskole uanset, hvad man personligt tror på.

Skriv til os

75 75 63 00

Bliv elev på LE